Družinska in soLastniška Ustava

Z našim dodelanim konceptom smo v številnih podjetjih dorekli jasnost lastniških razmerij. Obenem tudi izstopne pogoje in jih zavarovali za primere dedovanja. Oblikovali smo učinkovit način lastniškega odločanja ter optimizirali način komunikacije.

Ključna področja:

  • Osebna vizija vsakega lastnika posebej – kaj je njegova srčna poslovno-osebna želja;
  • Usklajevanje želja, osebne in skupne vizije – pomembno je, da »pihate v isti rog«;
  • Nastavimo jasno vizijo ter optimalen način lastniškega odločanja v prihodnosti;
  • Natančno določimo naloge, pristojnosti in učinkovit način redne komunikacije;
  • Jasno definiramo izstopne pogoje, način vrednotenja podjetja in čas izplačila;
  • Način zaposlovanja družinskih članov v podjetju ter jasne pogoje nasledstva;
  • Dorečemo scenarije v primeru dedovanja, da se čimbolj zavaruje poslovanje.

Predviden zakonski rok za izplačilo deležev je 3 leta. V primeru dedovanja ali izstopa družbenika/ov je to izjemen problem za podjetje. Zato je smiselno, da se te roke podaljša.

Da so ti dogovori pravno vzdržni, jih je nujno zapisati v razširjeni Družbeni pogodbi. Na ta način postanejo zavezujoči. Vsi dogovori se sklenejo v duhu, da ne glede na situacijo, podjetje uspešno posluje naprej.

Izpolnite obrazec in se prijavite
na brezplačni informativni sestanek


    Strinjam se s procesiranjem mojih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Strinjam se tudi, da me obveščate o dogajanjih Inštituta MoST