Solastniški dogovori

Se približujete upokojitvi in se potrebujete dogovoriti kako bo potekalo nadaljnjo vodenje podjetja, kaj bo z vašim lastniškim deležem in v kolikšni meri boste deležni izplačil?

Ali s solastniki že od samega začetka niste dobro definirali lastniških obligacij in operativnih funkcij? Potrebujete na novo definirat pravila in vaše vloge v podjetju?

Ali opažate pomankanje komunikacije, planiranja, nujnih informacij in izvajanja sestankov?

Se potrebujete dogovoriti glede nadaljnjega sodelovanja in določit sistem komunikacije?

Oblikovanje solastniške Ustave in družbene pogodbe

Razvili smo postopek intervjujev in sestankov na katerih solastnike vodimo čez usklajevanje lastniških dogovorov in uvajanje potrebnih sprememb v podjetje.

Dogovore zapišemo v solastniški ustavi, ki vam služi kot načrt in moralna zaveza. Dogovore, ki so pravno zavezujoči zapišemo v razširjeni družbeni pogodbi. Pri podajanju pravnih rešitev in zaključevanju dokumentov na sestankih sodeluje naš zunanji pravnik.

Na katerih področjih potrebujete dogovor?

  • Dogovor glede upokojitve, podaritve deleža, izstopa družbenika.
  • Načrtovanje nasledstva podjetja in predaja vodstvenih odgovornosti.
  • Definiranje lastniških in operativnih funkcij, interna pravila lastništva.
  • Določitev sistema komunikacije, sestanki, poročanje, vodenje ljudi.
  • Voden sestanek glede uvajanja operativnih sprememb v podjetje.
  • Plače, nagrade, bonitete, dobiček.
  • Uskladitev interesov in pričakovanj, ki so vezana na finance, način dela, odgovornosti.
  • Mediacija lastnikov glede bodočega nasledstva s strani potomcev, prodaje podjetja, izstopa družbenika in pasivnega lastništva.

Kaj so pogoste težave v solastniških podjetjih?

Na kratko bi lahko rekli, vse tematike, ki so zgoraj naštete. Vse tematike so namreč pogost problem, ki ga razrešujemo z lastniki podjetij. Bodisi je za nekoga problem že nezadovoljstvo z načinom dela njegovih solastnikov, bodisi podjetje že vidno trpi posledice nedogovorjenih zadev, ki se tičejo lastništva in vodenja. V večini se te posledice odražajo kot neusklajeni načini vodenja, zmeda zaposlenih in prenašanje odgovornosti. Pogosto razrešujemo situacije, ko eden od lastnikov deluje na lastno pest, kar skoraj vedno vodi do spora. Predvsem, ko se nekdo samostojno odloči, brez posveta s svojimi solastniki, in njegova odločitev ne obrodi željenih sadov. Ne glede na stopnjo zaupanja, ki jo imate do svojih solastnikov, je zadeve v podjetju potrebno definirati. Glavna naloga vsakega solastnika je vzpostaviti sistem komunikacije in dela, ki vsem vpletenim v podjetje omogoča hitro reševanje problemov. Naj vaš sistem dela in komunikacije ne bo problem sam po sebi. Določiti je potrebno vaše lastniške obveznosti, kaj se od posameznika pričakuje, za katere zadeve se lahko lastnik odloči samostojno in za katere zadeve se je nujno posvetovati. Določiti je potrebno primerne plače glede na prispevek lastnika, izplačevanje dobička in druge bonitete. Določiti je potrebno tudi sistem interne komunikacije in kako pogosto izvajate lastniške sestanke.

Vse preveč vidimo, da se lastniki na dolgo in široko pomenkujejo, željenega učinka na sestanku pa žal ni. Sestanke je potrebno strukturirati na način, da so lastniki obveščeni o preteklih zadevah, tematike na sestanku so znane, vsi vpleteni podajajo predloge za rešitve in ob končanem sestanku je znano, kdo je zadolžen, da bo zadevo izpeljal, na kakšen način in do kdaj. S takšnim načinom komunikacije se tudi ohranja zaupanje in, kar je najbolj pomembno, zadeve ne stojijo. Kdaj ste se zadnjič pogovorili o tem, kako bo podjetje postalo manj odvisno od vas in kaj zaposleni potrebujejo, da lahko sprejmejo večjo odgovornost pri reševanju dnevnih problemov? To je primer lastniške tematike, ki zahteva premislek, predloge in strinjanje vseh lastnikov, da ne povozijo tega, kar bi eden od lastnikov želel vzpostaviti. Od vašega sistema komunikacije je odvisno, kakšen bo napredek podjetja, dobiček, odnos med solastniki in nenazadnje vpliva tudi na to, ali se boste z lahkoto dogovorili glede vaše upokojitve in izplačila deleža ali bo ta tematika v vašem primeru problematična in bodo ostali lastniki zahtevali, da še nekaj let ostanete, ker je podjetje v polni meri odvisno od vas. Enako velja, če imate namen prenesti lastniški delež podjetja na svoje potomce. Kakšne pogoje in delovno okolje jim boste zapustili? Ali jim bo služil trenutni sistem vodenja, ki ste ga postavili?

Upokojitev solastnika

Solastnike, ki se približujejo upokojitvi vodimo čez postopek dogovarjanja glede njihovih deležev, pasivnega lastništva, potencialnega solastništva njihovih potomcev, izplačil, odkupov in drugih pravnih možnosti.

V manjših in srednje velikih solastniških podjetjih je običajno že struktura vodenja drugačnega tipa kot v podjetjih z enim lastnikom. V večini primerov so lastniki precej odvisni eden od drugega z vidika znanja, urejanja operativnih zadev in sprejemanja odločitev na različnih področjih v podjetju. V osnovi vsak lastnik v podjetju pokriva svoje področje in ostalim področjem posveča pozornost v manjši meri. Bodisi so to finance, vodenje določenega oddelka, stranke, določeni projekti ali ločene dejavnosti. Skratka zadeve, ki jih v polni meri pokriva nekdo drug v solastniški strukturi in se nanj ostali lastniki zanašajo prekomerno.

Težave pri upokojitvi solastnika

Težave se pogosto pojavijo v starejših letih ali po upokojitvi. Pogosto lastniki do upokojitve svojega znanja in odgovornosti ne predajo bodisi mlajšim lastnikom, zaposlenim ali potomcem vsaj v neki meri in v podjetju držijo pozicijo visoke pogrešljivosti in nenadomestljivosti. V primeru izstopa lastnika iz podjetja, hujše bolezni ali nenadne smrti je seveda to za podjetje škodljivo in rizično. Pogosto nam stranke povedo, da v kolikor njihov solastnik odide iz podjetja, tudi oni nimajo interesa vodit podjetje naprej. Zavedajo se, da so že ta trenutek polno obremenjeni in nimajo potrebnih znanj, da bi čez noč prevzeli funkcijo osebe, ki odhaja.

Zato je smiseln pogovor vsaj 7 let pred odhodom lastnika iz operativne funkcije. Določiti je potrebno prenos znanja in odgovornosti ter se pogovoriti glede drugačnega načina upravljanja podjetja. Zagotavljamo, da oseba, ki bo prevzela tovrstno funkcijo bo potrebovala drugačno podporo in sistem dela, kot ga je potreboval lastnik, ki je praktično rasel s podjetjem. Morda bo celo potrebno zaposliti 2 osebi ali višje usposobljen kader na mesto direktorja.

Rešitev: Načrtovanje prehoda lastništva v podjetju

Vsako podjetje zahteva nekoliko drugačno rešitev. Gre za to, da se lastniki dogovorijo kaj podjetje potrebuje. Kdaj je primerno, da lastnik preneha z delom in kaj so obligacije osebe, ki izstopa oziroma se upokojuje. Nenazadnje je potrebno odigrati vse možne scenarije rešitev in oblikovati načrt, ki bo omogočil nadomestitev lastnika.

V drugi fazi je zadeve potrebno pogledati še iz pravnega vidika in se dogovoriti kaj se zgodi z deležem lastnika, ki se upokojuje. In seveda kaj so cilji osebe, ki ostaja v podjetju. Ali ima interes vodit podjetje samostojno ali s potomci solastnika. Ali ima interes delež izplačati ali bi oseba raje videla, da se podjetje v nekaj letih proda. Enako velja za podjetja kjer je več lastnikov, ki se najverjetneje nahajajo v različnih življenjskih obdobjih. Kar pomeni, da so potrebe posameznika različne in se je potrebno dogovoriti glede posameznikovih interesov in finančnih obligacij, ki bodo lastnika ali podjetje bremenile.

Informativni sestanek...
Vsem solastniškim podjetjem priporočamo, da z nami opravijo informativni sestanek v namen pregleda trenutnega stanja v podjetju in lastniških interesov za naprej. Na sestanku ocenimo kaj je za podjetje ključno, da se lastniki dogovorijo. Pripravili vam bomo tematike dogovorov in postopek dogovarjanja. Postopek je sestavljen iz prepoznave raznih problematik, ki vam na tej točki več ne služijo. Izpostavili bomo rizike in možne posledice za podjetje v prihodnosti. Določili bomo možne rešitve o katerih razmislite do naslednjega sestanka.

Začnite že danes s solastniškimi dogovori

Se z vašimi solastniki potrebujete dogovoriti zadeve glede lastništva in vodenja podjetja?

Ne odlašajte s pogovorom in danes začnite načrtovati potrebne spremembe, ki jih podjetje od vas zahteva.

Zagotovite si brezplačni informativni sestanek.

MoST inštitut d.o.o.

Vodovodna cesta 100

1000 Ljubljana

Slovenia, SI

Delovni čas:

Ponedeljek - Petek 

08:30 - 15:30

Želite vedeti kako poteka prenos družinskega podjetja?

Stopite v stik z nami


    Strinjam se, da me obveščate o dogajanjih MoST inštituta.