Solastniški dogovori

Se približujete upokojitvi in se potrebujete dogovoriti kako bo potekalo nadaljnjo vodenje podjetja, kaj bo z vašim lastniškim deležem in v kolikšni meri boste deležni izplačil?

Ali s solastniki že od samega začetka niste dobro definirali lastniških obligacij in operativnih funkcij? Potrebujete na novo definirat pravila in vaše vloge v podjetju?

Ali opažate pomankanje komunikacije, planiranja, nujnih informacij in izvajanja sestankov?

Se potrebujete dogovoriti glede nadaljnjega sodelovanja in določit sistem komunikacije?

Oblikovanje solastniške Ustave in družbene pogodbe

Razvili smo postopek intervjujev in sestankov na katerih solastnike vodimo čez usklajevanje lastniških dogovorov in uvajanje potrebnih sprememb v podjetje.

Dogovore zapišemo v solastniški ustavi, ki vam služi kot načrt in moralna zaveza. Dogovore, ki so pravno zavezujoči zapišemo v razširjeni družbeni pogodbi. Pri podajanju pravnih rešitev in zaključevanju dokumentov na sestankih sodeluje naš zunanji pravnik.

Na katerih področjih potrebujete dogovor?

  • Dogovor glede upokojitve, prenosa deleža, izplačil, pogojev.
  • Načrtovanje nasledstva podjetja in predaja odgovornosti.
  • Definiranje lastniških in operativnih funkcij, interna pravila lastništva.
  • Določitev sistema komunikacije, sestanki, poročanje, vodenje ljudi.
  • Voden sestanek glede uvajanja operativnih sprememb v podjetje.
  • Plače, nagrade, bonitete, dobiček.
  • Uskladitev interesov in pričakovanj lastnikov.
  • Mediacija lastnikov glede bodočega nasledstva s strani potomcev, prodaje podjetja, izstopa družbenika in pasivnega lastništva.

Upokojitev solastnika

Solastnike, ki se približujejo upokojitvi vodimo čez postopek dogovarjanja glede njihovih deležev, pasivnega lastništva, potencialnega solastništva njihovih potomcev, izplačil, odkupov in drugih pravnih možnosti.

V manjših in srednje velikih solastniških podjetjih je običajno že struktura vodenja drugačnega tipa kot v podjetjih z enim lastnikom. V večini primerov so lastniki precej odvisni eden od drugega z vidika znanja, urejanja operativnih zadev in sprejemanja odločitev na različnih področjih v podjetju. V osnovi vsak lastnik v podjetju pokriva svoje področje in ostalim področjem posveča pozornost v manjši meri. Bodisi so to finance, vodenje določenega oddelka, stranke, določeni projekti ali ločene dejavnosti. Skratka zadeve, ki jih v polni meri pokriva nekdo drug v solastniški strukturi in se nanj ostali lastniki zanašajo prekomerno.

Težave pri upokojitvi solastnika

Težave se pogosto pojavijo v starejših letih ali po upokojitvi. Pogosto lastniki do upokojitve svojega znanja in odgovornosti ne predajo bodisi mlajšim lastnikom, zaposlenim ali potomcem vsaj v neki meri in v podjetju držijo pozicijo visoke pogrešljivosti in nenadomestljivosti. V primeru izstopa lastnika iz podjetja, hujše bolezni ali nenadne smrti je seveda to za podjetje škodljivo in rizično. Pogosto nam stranke povedo, da v kolikor njihov solastnik odide iz podjetja, tudi oni nimajo interesa vodit podjetje naprej. Zavedajo se, da so že ta trenutek polno obremenjeni in nimajo potrebnih znanj, da bi čez noč prevzeli funkcijo osebe, ki odhaja.

Zato je smiseln pogovor vsaj 7 let pred odhodom lastnika iz operativne funkcije. Določiti je potrebno prenos znanja in odgovornosti ter se pogovoriti glede drugačnega načina upravljanja podjetja. Zagotavljamo, da oseba, ki bo prevzela tovrstno funkcijo bo potrebovala drugačno podporo in sistem dela, kot ga je potreboval lastnik, ki je praktično rasel s podjetjem. Morda bo celo potrebno zaposliti 2 osebi ali višje usposobljen kader na mesto direktorja.

Rešitev: Načrtovanje prehoda lastništva v podjetju

Vsako podjetje zahteva nekoliko drugačno rešitev. Gre za to, da se lastniki dogovorijo kaj podjetje potrebuje. Kdaj je primerno, da lastnik preneha z delom in kaj so obligacije osebe, ki izstopa oziroma se upokojuje. Nenazadnje je potrebno odigrati vse možne scenarije rešitev in oblikovati načrt, ki bo omogočil nadomestitev lastnika.

V drugi fazi je zadeve potrebno pogledati še iz pravnega vidika in se dogovoriti kaj se zgodi z deležem lastnika, ki se upokojuje. In seveda kaj so cilji osebe, ki ostaja v podjetju. Ali ima interes vodit podjetje samostojno ali s potomci solastnika. Ali ima interes delež izplačati ali bi oseba raje videla, da se podjetje v nekaj letih proda. Enako velja za podjetja kjer je več lastnikov, ki se najverjetneje nahajajo v različnih življenjskih obdobjih. Kar pomeni, da so potrebe posameznika različne in se je potrebno dogovoriti glede posameznikovih interesov in finančnih obligacij, ki bodo lastnika ali podjetje bremenile.

Informativni sestanek...
Vsem solastniškim podjetjem priporočamo, da z nami opravijo informativni sestanek v namen pregleda trenutnega stanja v podjetju in lastniških interesov za naprej. Na sestanku ocenimo kaj je za podjetje ključno, da se lastniki dogovorijo. Pripravili vam bomo tematike dogovorov in postopek dogovarjanja. Postopek je sestavljen iz prepoznave raznih problematik, ki vam na tej točki več ne služijo. Izpostavili bomo rizike in možne posledice za podjetje v prihodnosti. Določili bomo možne rešitve o katerih razmislite do naslednjega sestanka.

Začnite že danes s solastniškimi dogovori

Se z vašimi solastniki potrebujete dogovoriti zadeve glede lastništva in vodenja podjetja?

Ne odlašajte s pogovorom in danes začnite načrtovati potrebne spremembe, ki jih podjetje od vas zahteva.

Zagotovite si brezplačni informativni sestanek.

MoST inštitut d.o.o.

Vodovodna cesta 100

1000 Ljubljana

Slovenia, SI

Delovni čas:

Ponedeljek - Petek 

08:30 - 15:30

Stopite v stik z nami


    Strinjam se, da me obveščate o dogajanjih MoST inštituta.