Izbor vodilnih kadrov

Vse več lastnikov malih in srednje velikih podjetij išče osebo, ki jih bo razbremenila. Predvsem v podjetjih, ki so v zadnjih 20 letih zrasla iz delavnice z nekaj zaposlenimi v resno podjetje, ki zahteva nekoliko drugačen angažma in strukturo vodenja.

Kako izbrati pravega direktorja za vaše podjetje?

Pogosto nam stranke povedo, da ali ne zmorejo učinkovito vodit zaposlenih saj so izjemno tehnični tip osebe in komunikacija ni njihova močna plat = stres. Ali so enostavno zasuti z dnevnimi nalogami in potrebujejo osebo, ki bo prevzela odgovornost za bolj tehnične segmente poslovanja.

Ali pa se približujejo upokojitvi ter nimajo potencialnih naslednikov in iščejo osebo, ki bo prevzela vodenje podjetja ter potencialno zvišala vrednost podjetja za bodočo prodajo. Drugi so prepoznali, da je direktor oseba, ki bo pripravila bolj jasno strukturo podjetja za njihove potomce ter jih tudi do neke mere uvajala in pripomogla k varnemu prenosu lastništva.

Vsak od naštetih razlogov nas pripelje do nekoliko drugačnega tipa osebe, ki bo prevzela direktorsko mesto. Zato je izredno pomembna definicija potrebe, ki nam omogoča pripravo pravih vprašanj za intervjuje. Podjetniku in bodočemu direktorju pa zagotavlja jasnost na delovnem mestu in zmanjšuje možnost negativnih interakcij ter incidentov.

Definicija potrebe:

 • Pričakovanja lastnika za svoje delovno mesto.
 • Pričakovanja lastnika glede bodočega direktorja.
 • Finančni okvirji in praktični učinki za podjetje.
 • Pregled aktivnosti lastnika.
 • Popis del in nalog za direktorsko funkcijo.
 • Določitev prioritetnih nalog.
 • Sistem komunikacije z direktorjem, sestanki, poročanje.
 • Znanja, izkušnje, delovne navade in izobrazba kandidata.
 • Osebne karakteristike kandidata.
 • Kaj so rdeči alarmi pri kandidatih.
 • Načrt uvajalnega procesa.
 • Sistem samo preverjanja za direktorsko funkcijo.
 • Določitev plače in bonitet.
 • Sestava oglasa za delovno mesto.
 • Seznanitev z pravnimi možnostmi, pogodba o zaposlitvi.

Začnite že danes načrtovati izbor vodilnih kadrov

Vas zanima kako se pripraviti na izbor in prihod novega direktorja v vaše podjetje?

Dobra priprava in jasnost na delovnem mestu je pogoj za učinkovit izbor prave osebe ter učinkovito opravljanje funkcije novega direktorja.

Zagotovite si brezplačni informativni sestanek.

Intervijuji

 • Določitev trajanja oglasa.
 • Pregled življenjepisov.
 • Prvi krog intervjujev brez lastnika podjetja(vsi primerni kandidati)
 • Drugi krog intervjujev z lastnikom ali brez lastnika podjetja (5-7 kandidatov).
 • Kandidati opravijo tehnični preizkus, ki ga pripravimo z lastnikom podjetja
 • Tretji krog intervjujev z lastnikom podjetja (3 kandidati).
 • Lastnik opravi samostojni sestanek z kandidatom.

Strokovno vodenje kadrovskega procesa

Vodimo vas čez celoten proces. Sama definicija potrebe zahteva med 4 do 5 sestankov, ki jih opravimo v naših prostorih na Vodovodni 100, 1000 Ljubljana. Po vsakem sestanku vam pošljemo poročilo dogovorjenih zadev in nalogo, ki jo pripravite pred naslednjim sestankom. Na ta način zagotovimo jasnost in učinkovit napredek.

Drugi sklop intervjujev je prilagodljive narave in seveda odvisen od števila prijav. Temu primerno se sproti dogovarjamo glede potencialnih sprememb v postopku.

V procesu sodelujemo z zunanjimi sodelavci, ki se vključujejo na področju iskanja kadra preko različnih bazenov. Prisotni so na intervjujih, pripravijo potrebne pogodbe ter vam pravno svetujejo.

Na brezplačnem informativnem sestanku bomo ugotovili kaj so vaša pričakovanja ter ocenili ali je direktor prava rešitev za vaše podjetje. Podali vam bomo finančni okvir storitve in se pogovorili o izvedbi procesa.

Mnenja strank

Poslovno in življensko izkušeni podjetniki z leti nadgrajujemo poslovanje z novimi prijemi, ki naj zagotovijo čim bolj skladen izbor ključnih zaposlenih. Kljub temu so razočaranja in napačne odločitve vnaprej vgrajena v naše preozke ali napačno postavljene kriterije ocenjevanja za pravi izbor zaposlenih. Posledice so najbolj izrazite pri kadrovanju ključnih vodij, kjer iščemo optimalno rešitev za daljše obdobje. Iskali smo operativnega direktorja, ki naj nasledi dolgoletno vodstvo in podjetje popelje v nov razvojni cikel. Široko zastavljena in analitično izpeljana shema kadrovanja MOST inštituta je vnaprej predvidela tudi manj prijetne plati. Predvsem pa je zajemala tri mesečno individualno pripravo mene – lastnice na spremembe. Obljuba MoST inštituta, da se bo s tem načinom novi direktor/ica idealno skladal/a z mano in teamom, se mi je zdela pretirana in neizvedljiva. Dobljeni rezultat pa presega vsa pričakovanja. Produkt kadrovanja je „boljši sin“, kot bi ga vzgojila sama.

Metka Trobiš Karst, METROB d.o.o.

MoST inštitut d.o.o.

Vodovodna cesta 100

1000 Ljubljana

Slovenia, SI

Delovni čas:

Ponedeljek - Petek 

08:30 - 15:30

Stopite v stik z nami


  Strinjam se, da me obveščate o dogajanjih MoST inštituta.