Učinkovito vodenje in dolgoročna optimizacija poslovanja

Družinska podjetja praviloma nastanejo z izjemnim zagonom in idejo posameznika. Ob velikem entuziazmu in osebni skrbi za kupca, prihaja do rasti, podjetje se hitro širi na vseh področjih.

Pojavi se potreba po bolj strukturiranem, sledljivem in predvsem bolj učinkovitem načinu obvladovanja celotnega poslovanja, ki mu podjetniki običajno niso v celoti kos, saj poleg energije in strasti do posla, potrebujejo tudi vedno več vodstvenih veščin in managerskega znanja, kot tudi lastniški – helikopterski pogled za nadaljnjo širitev podjetja.

Področja:

  • Trgi – prodaja, marketing, trženje, širitve na …
  • Finance – planiranje, investicije, poročanje, računovodstvo.
  • Kadri – zaposlovanje, izobraževanje, razvoj in sistemsko napredovanje.
  • Operacije – notranja organizacija ter obvladovanje operativnih nalog in procesov.

 

Podjetja nas najamejo, ker ponujamo učinkovite personalizirane rešitve za točno tista področja, ki jih je smiselno optimizirati z namenom še učinkovitejšega poslovanja.

 

Cilji:

  • Izboljšati marketing in povečati prodajo.
  • Postaviti učinkovit sistem planiranja in poročanja.
  • Izboljšati koncept pridobivanja potrebnih kvalitetnih kadrov.
  • Postaviti učinkovito organizacijo z obvladovanjem nalog in procesov.
  • Zmanjšati stroške, povečati prihodke, dolgoročno profitabilnost in pasivni prihodek.
Kontakt

Način sodelovanja

Zaupajte nam osnovne kontaktne podatke in v roku 48 ur vas pokličemo za krajši pogovor
z namenom seznanitve z vašo situacijo, željami in cilji.


Strinjam se, da me obveščate o dogajanjih Inštituta M.O.S.T.