3je stebri Inštituta M.O.S.T. za uspešno predajo družinskega posla na naslednike
8. novembra, 2019
Treći stup Instituta M.O.S.T.
21. novembra, 2019

Pred 14 dnevi sem pisal o družinski situaciji in kako smo jim pomagali pri optimizaciji poslovanja. To je 2. steber Inštitutu M.O.S.T., osrednji steber, ki je ključni temelj, da lahko dolgoročno zdržijo vsi družinski dogovori. V kratkem opisu skozi resničen primer, sem na koncu izpostavil vprašanje Kaj bi se zgodilo z družinskimi odnosi, če nam ne bi uspelo…? 

Za lažje razumevanje predlagam, da najprej preberete prejšnji blog. Za še večji uvid pomembnosti tega 2. stebra, pa vam na kratko v petih alinejah podajam potrebne aktivnosti in naš način delovanja. Kako pristopimo:

  • Najprej je nujen posnetek stanja. Na osnovi tega pripravimo konkreten vsebinski in terminskega načrta najbolj ključnih aktivnosti. Kje bo z malo truda takoj velik učinek!
  • Optimizacija tistih poslovnih procesov, ki jih nasledniki trenutno najmanj obvladujejo.  
  • Sledi postopen – procesen prenos odgovornosti iz staršev na naslednike.
  • Obenem prenos sedanjega dela naslednikov na izbrane zaposlene. Cilj je, da imajo dovolj časa za prevzem dela staršev ter v prihodnosti delati tiste res najbolj pomembne stvari.
  • Mentorski program za celotno družino in tudi ostale ključne zaposlene. Zelo natančno opredelimo, kdo, kdaj in na kakšen način bo kaj izvedel. Sproti merimo učinek. 

Če se vrnemo na našo zgodbo… Predstavljajte si, da bi nas družina poklicala preden se je začel kolaps poslovanja. Koliko manj truda bi potrebovali, če bi pred tem uredili enako končno situacijo, kot smo jo z izjemnim trudom skupaj urejali kasneje? 

Po naši oceni zgolj okrog 25%! Ob prevzemu naslednikov so zaposlovali 47 ljudi. To za njihovo proizvodnjo družinsko podjetje pomeni, da bi prihranili najmanj 3 milijone evrov!! Seveda zgolj zaradi nepotrebne izgube posla in ne zaradi cene naših storitev.

Ker se cena našega svetovanje – dvanajst in več mesečnega dela za uspostavitev takega optimalnega poslovanja giblje v okvirju zgolj par (deset) tisoč evrov… Ja, izjemno majhna investicija za zelo velik izplen. Večina staršev se je žal ne loti na ta način, ker se jim zdi to nepotreben »strošek«. Presodite sami… 

In sedaj naš 3. steber. Kaj ima vse zapisano zveze z njihovo dogovorjeno družinsko situacijo? 

Preko notarja so se (že preden so nas klicali) dogovorili, da prevzemnika brat in sestra dobita podjetje vsak 50%. Brat, ki ni želel biti prevzemnik, bi dobil nekaj privatnega premoženja in določeno izplačilo iz naslova takratne vrednosti podjetja. Starša bi prejemala dosmrtno rento v določeni mesečni višini. Je tu kakšen problem?  

Naša ugotovitev je bila, da notar ni razmišljal dovolj široko in so bile rešitve parcialnega značaja. Ampak, tega smo že vajeni in nas to ni presenetilo, niti to ni največji problem. 

Ključno je to, da podjetje brez našega posredovanja ne bi preživelo in v tem primeru bi se vsi dogovori zrušili v prah… Kaj bi to pomenilo za družinske odnose, preberite čez 14 dni. 

Uroš Kavs