Prvi steber Inštituta M.O.S.T. – 2. del

Prvi steber Inštituta M.O.S.T.
5. decembra, 2019
Prvi stup Instituta M.O.S.T. – Kakve to sve veze ima s obiteljskim poslom?
15. januarja, 2020

V zadnjem lanskem zapisu sem naštel 12 dejstev, ki močno vplivajo na dolgoročno uspešnost kateregakoli podjetja, še posebej pa to velja za družinska. Marsikateri podjetnik (starš) se z zapisanim ne strinja in trdi, da je ključno delati, ne pa se ukvarjati z odnosi. Pa to res drži?

V vseh podjetjih, kjer smo imeli priložnost optimizirati odnose med zaposlenimi, so se poslovni rezultati bistveno izboljšali. V takih, kjer so bili odnosi slabi, tudi do 70%. V takih, kjer niso imeli večjih težav s komunikacijo in so se lastniki vseeno zavedali pomembnosti tega ter se odločili za našo pomoč, so bili poslovni rezultati po zaključku naših aktivnosti tudi do 25% boljši.

Kako je to mogoče? Ne govorim o klasičnem teambuildingu, pač pa o delavnicah, kjer smo intenzivno delali na čustvih, odpravljanju zamer (tudi na osebni, privatni ravni), izkazovanju spoštovanja. Zaposleni so bili po zaključku trajno bolj motivirani, povezani, pripravljeni na pomoč eden drugemu. Klima v podjetju se je bistveno popravila na dolgi rok, četudi je bila že prej dobra. Če ni bila, pa je bil učinek še bistveno večji.

Kaj ima vse to zveze z družinskim podjetjem? V večini primerov se bodisi starši premalo zavedajo pomembnosti pristnih odnosov, ali pa se prikriti konflikti dogajajo med nasledniki. Včasih kar med vsemi družinskimi člani. Predpogoj za dolgoročno uspešnost pa so prav odnosi. Če le ti niso res pristni, potem komunikacija ni učinkovita in posledično se to pozna na poslovanju.

Ravno zato se na Inštitutu M.O.S.T. z našim 1. stebrom toliko ukvarjamo, saj je to temelj za oblikovanje pravičnega celostnega dogovora – družinske ustave, ki mora nujno upoštevati vse člane družine. Več o tem izveste v sredo 25. marca na 3 urni brezplačni delavnici. 

Uroš Kavs