Kako pravočasno prevzeti ter dolgoročno uspešno voditi družinski posel? 4. del

Kako na vrijeme preuzeti i dalje uspješno nastaviti voditi obiteljski biznis? 4
2. oktobra, 2019
Kako pravočasno prevzeti ter dolgoročno uspešno voditi družinski posel? 5. del
9. oktobra, 2019
Zgodba: Oče je pravilno usmeril hčer in sina, da sta v celoti prevzela odgovornost

Oče se je odločil, da bo prekinil delavno razmerje pri manjšem gradbenem podjetju in začel z dejavnostjo pleskanja. Imel je umetniško žilico, zato je ponujal nadstandardna pleskanja s pridihom umetnosti. Konkurence praktično ni imel, zato je hitro pridobil krog petičnih strank, ki so želele višji nivo. Ker je bil tudi natančen, se je posel nenehno širil, saj so ga stranke rade priporočale svojim znancem. Kmalu je zaposlil vajenca in dva mojstra. 

Obenem je ugotovil, da se sam vedno bolj ukvarja z organizacijo dela, kar mu nikakor ni dišalo, zato je nagovoril ženo, da bi ona skrbela za administracijo, marketing, stik s strankami in se dogovarjala za termine izvajanja del. Kasneje se je v podjetju zaposlil sin, ki je zaključil srednjo gradbeno šolo, zato so zaposlili še enega izkušenega mojstra in začeli ponujati tudi fasaderska dela. Mami se je pri organizaciji in administraciji pridružila dobro leto starejša hčer, ki je zaključila srednjo ekonomsko šolo. 

Deset let pred upokojitvijo staršev, je oče sklical družino in potomca povprašal, kako vidita podjetje v prihodnosti. Ni ju preveč spraševal, če sta motivirana za prevzem, saj je to čutil ob delavni vnemi obeh. Bolj ga je zanimalo, kako vidita svoji vlogi v podjetju, saj ga je skrbel morebitni konflikt med njima, ki bi se lahko pojavil kasneje. Po nekaj družinskih razgovorih, so ugotovili, da si brat in sestra oba želita prevzeti odgovornost, vendar sta imela vsak svojo vizijo nadaljnjega razvoja dejavnosti. 

Viziji sta se razlikovali v kar nekaj točkah in ker starša nista želela presojati o pravilnosti ene ali druge, nas je oče poklical na posvet. Pogovorili smo se z obema prevzemnikoma in našli kompromis, s katerim je bila zadovoljna celotna družina.

Naslednji korak je bil pogovor glede prevzema posameznih funkcij in postopnega prenosa odgovornosti ter terminski načrt izvedbe. Naši predlogi so bili vsem zelo všeč in ker sta starša iskreno želela izpeljati prenos odgovornosti pred upokojitvijo, smo se lotili dela.  

Ker je bil namen z vseh strani iskren, je bila naša edina prava naloga usmerjanje aktivnosti in svetovanje, kako in kdaj naj posamezno aktivnost izvedejo. Potomca sta skozi proces našla kompromis za svojo vizijo in z zadovoljstvom sprejela mnenje drugega. Na ta način smo dosegli, da sta se pri aktivnostih dopolnjevala in s tem širila okvir razmišljanja.

Zgodba je zagotovo poučna, kar pa še ne pomeni, da je smiselno posnemati ta primer v kontekstu, zdaj vemo, kako je to potrebno narediti… To bi bila največja napaka. Marsikdo razmišlja v tem stilu, zato imamo na Inštitutu MoST ogromno urgentnih svetovanj, ko podjetnikom uspe…

Več o tem preberite v našem brezplačnem priročniku, ali pa se udeležite delavnice, ki bo 24. oktobra.