Družinska Ustava in pravno zavezujoči dokumenti NS
Družinska Ustava in pravno zavezujoči dokumenti
1. marca, 2024
Kako prevzeti polno odgovornost za vodenje podjetja NS
Kako prevzeti polno odgovornost za vodenje podjetja
4. marca, 2024

Kaj je ključno za uspešno nadaljevanje družinskega podjetja

Kaj je ključno za uspešno nadaljevanje družinskega podjetja NS

Večina staršev zmotno razmišlja, da bo po njihovem sestopu vse potekalo nemoteno naprej. Posel je utečen, stranke so znane, z dobavitelji že leta poslujemo… Žal je praksa velikokrat drugačna.

Tri ključne napake:

 1. Z resnim razgovorom o prenosu starši čakajo vse do upokojitve.
 2. Nasledniki nimajo lastne vizije in strategije nadaljnjega razvoja poslovanja.
 3. Ni jasno določenih operativnih funkcij, odgovornosti in pristojnosti.

Prenos podjetja predstavlja velik izziv

Prenos družinskega posla na naslednike je velik izziv!!! Dejstvo je, da se v 2. generacijo uspešno prenese zgolj 1/3 družinskih podjetij. Razlogov za to je sicer več. Ključen je zagotovo podcenjevanje tovrstne problematike.

Skozi našo več kot dvanajstletno prakso in preko 200 uspešno rešenih primerov, smo žal bili priča tudi vsaj toliko neuspešnim. V tem obdobju se je mojih predavanj udeležilo skupaj krepko preko tisoč staršev podjetnikov. Marsikdo me je po predavanju »pocukal za rokav« za hiter nasvet, ker pri njih pač ni bilo težav…

No, sam sem čutil drugače, a moja svarila so bila redko slišana.

Veliko teh podjetij danes ne obstaja več. Za mnoga vem, da so v težavah, ali pa so družinski odnosi skrhani. Kar nekaj primerov poznam, kjer so nasledniki odšli na svoje, ker so starši preveč odlašali. Skupno za ta podjetje je, da so bili vsi starši prepričani, da nimajo težav.

Večina staršev zmotno razmišlja, da bo po njihovem sestopu vse potekalo nemoteno naprej. Posel je utečen, stranke so znane, z dobavitelji že leta poslujemo… Žal je praksa velikokrat drugačna.

Kaj je ključno za uspešno nadaljevanje družinskega podjetja?

 • Motivacija naslednikov je nujna za uspešno poslovanje. Žal ni prav visoka celo v primerih, kjer se potomci strinjajo s prevzemom.
 • Zelo pomembno je, da imajo nasledniki svojo lastno vizijo nadaljnjega razvoja podjetja.
 • Želja staršev, da iskreno in pravočasno ter postopno prenesejo odgovornost na prevzemnike.
 • Smiselna je ureditev lastniške strukture glede na motivacijo in angažma naslednikov.
 • Transparentna in pravična višina plače glede na operativni doprinos poslovanju.

Ključnega pomena pri prenosu družinskega posla ni (samo) davčni vidik, kot si zmotno predstavlja večina podjetnikov. V prvi vrsti je to pravočasno načrtovanje dolgoročno uspešne lastniške strategije.

Primer: Solastnik je prenesel delež na hči

Solastnik manjšega podjetja nas je pred dobrim letom na priporočilo bivše stranke poklical za nasvet. Njegov primer je bil na videz enostaven. Z 10 let mlajšim poslovnim partnerjem sta bila enakovredna solastnika podjetja z 22 zaposlenimi. Ukvarjali so se s kovinsko-predelovalno dejavnostjo.

V podjetju je bila šesto leto zaposlena njegova hči kot notranja računovodkinja. Z vodenjem podjetja se ni ukvarjala. Ker se je podjetniku zelo mudilo v pokoj, ga je zanimalo zgolj, kako čimprej prenesti svoj 50% delež na hči. Svetovali smo mu, da naj z lastništvom počaka, ker upokojitev ni vezana na lastništvo podjetja.

S podjetnikom in hčerjo smo opravili informativni sestanek. Naša ugotovitev je bila, da hči niti približno ni sposobna biti solastnica podjetja. Zato smo predlagali, da bi naredili še en sestanek, na katerem bi se pridružil ostajajoči solastnik podjetja. Ključno je namreč, da se solastniki med seboj miselno ujemajo in imajo skupno vizijo. Le ta je izjemnega pomena, ko se je potrebno usklajevati pri financah, investicijah, pomembnejših odločitvah.

Do predlaganega srečanja ni prišlo. Čez nekaj tednov nam je oče sporočil, da je našel človeka, ki jim bo speljal prenos deleža. To je najmanjši problem! To zna urediti vsak notar. Pred tremi meseci sem od znanca izvedel, da je hči dala odpoved v podjetju in želi izplačilo deleža. Tega solastnik, bivši očetov partner ne želi storiti in podjetje je že nekaj časa v pat poziciji.

To se močno odraža na poslovanju. Odnos med bivšima partnerjema je popolnoma skrhan. Kaj je ključna težave? To da je oče preprosto podaril delež hčeri, ki evidentno tega niti ni želela. Še manj je bila sposobna opravljanja zahtevne solastniške funkcije.

Najpomembnejše je zavedanje staršev, da zaradi podcenjevanja sociološke problematike, propade kar 2/3 družinskih poslov. Poleg tega se nepopravljivo skrhajo tudi medsebojni odnosi. Prav slednje se velikokrat dogaja, ko starši trmasto vztrajajo pri svoji zamišljeni situaciji in ne slišijo želja naslednikov.

Mentorstvo naslednikov:

Starše je velikokrat strah, da potomci ne bodo sposobni stopiti v njihove »velike čevlje«. Včasih upravičeno, vendar, če obstaja iskrena motivacija naslednikov, mi zagotovo dosežemo:

 • S potomci skupaj najdemo njihovo osebno vizijo nadaljnjega razvoja podjetja.
 • Postavimo jasno strategijo, kako bodo nasledniki po korakih to dosegli.
 • Upoštevamo vse specifike posla in to uskladimo z željami staršev.

Sliši se preprosto, v resnici pa je v večini primerov prenos odgovornosti velik izziv. Res je, vendar:

 • z našimi dolgoletnimi izkušnjami pri uspešno rešenih več kot 200 primerih vemo, kako se lotiti vsakega specifičnega primera posebej;
 • za seboj imamo izkušnje iz vseh branž in različne velikosti poslov od malih do podjetij z več 100 zaposlenimi;
 • to nam daje širino, da znamo učinkovito pristopiti k vsakemu specifičnemu primeru posebej.

Družinska ustava

Izjemnega pomena je, da se pri oblikovanju celostnega pravičnega dogovora upošteva želje in cilje vseh članov družine:

 • Starši prejmejo zasluženo plačilo (rento) za svoj dolgoletni doprinos in razvoj dejavnosti.
 • Bratje in sestre, ki ne bodo solastniki podjetja, dobijo pošten del dediščine.
 • Prevzemnike družinskega posla se ne sme pretirano obremeniti.

Ključno je, da se pri oblikovanju poštenih dogovorov, upošteva realne zmožnosti poslovanja. Podjetje je celica, ki dolgoročno generira denar za člane družine. Zato je pomembno, da se ob sklepanju dogovorov upošteva nadaljnji razvoj dejavnosti. Če posel zadušimo, se dogovori v prihodnosti ne bodo realizirali.

Pravočasna ureditev pravičnih celostnih družinskih dogovorov je ključna za uspešno nadaljevanje poslovanja. S tem ohranimo tudi dobre družinske odnose. Vsak družinski član dobi primeren kos »pogače«. Obenem dosežemo, da so funkcije in odgovornosti določene. Poslovanje je jasno definirano in s tem uspešno na dolgi rok.