3je stebri Inštituta M.O.S.T. za uspešno predajo družinskega posla na naslednike

3 stupa Inštituta M.O.S.T. za uspješnu predaju obiteljskog posla nasljednicima
8. novembra, 2019
Tretji steber Inštituta M.O.S.T.
21. novembra, 2019
  1. steber: Učinkovito komuniciranje in utrjevanje pristnih družinskih odnosov. 
  2. steber: Prenos odgovornosti na naslednike in optimizacija – nadgradnja uspešnega poslovanja staršev. 
  3. steber: Oblikovanje družinske ustave, pravičnega celostnega dogovora, ki upošteva želje in cilje čisto vseh članov družine. 

Večkrat sem že zapisal, da prenos družinske dejavnosti na naslednjo generacijo preživi zgolj 1/3 podjetij. Na Inštitutu M.O.S.T. smo zato oblikovali 3 stebre, ki so ključni, da se družinski posel ohrani na dolgi rok. Preko drugega stebra strmimo tudi k optimizaciji poslovanja, ki med drugim zajema mentorski program za tista področja, ki jih nasledniki najmanj obvladujejo. 

Ta drugi del je zelo pomemben zato, da kasneje podjetje ne zaide v težave, s čimer bi se porušil celoten koncept oblikovanja družinske ustave, ki je naš končni, 3. steber. Zakaj?

Predstavljajte si, da se danes, ko podjetje še vedno vodijo starši in je poslovanje stabilno, dogovarjamo, kdo v družini bo kaj dobil. Eni prevzamejo vodenje in lastništvo podjetja, npr. en brat ne želi sodelovati in se mu obljubi neko izplačilo, enako kot staršem – »renta«.

Drugi brat in sestra prevzameta vodenje podjetja, pri čemer so starši prepričani, da bo vse super delovalo, ker sta že prej pomagala v podjetju. Vsi skupaj pa so pozabili, da ni enako biti vodja proizvodnje, ali pa direktor. Zato se tudi ni zgodil v zadostni meri potreben prenos odgovornosti, znanja in kredibilnosti na naslednika.

Zadeva nekaj let približno deluje, nakar podjetje izgubi dva pomembna kupca in s tem 2/5 posla. Ker naslednika nista vešča izkoriščanja novih poslovnih priložnosti, se ne znajdeta. Težave se kopičijo, in posledično odide ključni vodilni za proizvodnjo, saj že prej ni popolnoma zaupal naslednikoma. Poleg tega ga je prijatelj že nekaj časa vabil v svoje podjetje. Večina bi rekla, da je to le zgodba, ki se njim ne more zgoditi. 

V resnici je primer iz naše prakse, ko so nas starši poklicali na urgentno pomoč. Do takrat je bilo poslovanje že precej v rdečih številkah in kljub našemu bogatemu znanju in izkušnjah, smo porabili veliko časa in energije, da smo v letu in pol sanirali poslovanje ter obenem naslednika usposobili za nadaljnje samostojno uspešno vodenje. Med drugim smo ju naučili, kako prepoznati poslovno priložnost in jo tudi maksimalno izkoristiti. 

Kaj bi se z družinskimi odnosi zgodilo, če nam ne bi uspelo, preberite čez 14 dni, ko bom pisal o našem 1. in 3. stebru. 

Uroš Kavs